Algemene voorwaarden 2022-2023

Inschrijving en betaling

 1. Inschrijven kan gedurende het gehele cursusjaar via info@villavoice.nl Je begint met betalen vanaf het moment dat de deelname aan de lessen is gestart.
 2. Het cursusjaar loopt van september tot juli. De inschrijving wordt aangegaan voor minimaal 6 maanden. Daarna kun je maandelijks opzeggen. De opzegtermijn is 1 maand na de evt. bij opzegging al lopende maand.
 3. De inschrijving loopt automatisch door naar een volgend seizoen en dient schriftelijk opgezegd te worden, via info@villavoice.nl. De opzegtermijn is de lopende maand + 1 maand.
 4. Leerlingen onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door een ouder/ verzorger.
 5. Nieuwe leerlingen voor groepslessen krijgen gelegenheid om een gratis proefles te volgen. Om deel te nemen aan de rest van het seizoen moet vervolgens inschrijving plaatsvinden.
 6. Nieuwe leerlingen voor individuele lessen krijgen gelegenheid om een proefles te volgen voor een gereduceerd lestarief à €10,- voor 30 min.
 7. Bij inschrijving betaalt men de eerste termijn en geeft direct toestemming voor maandelijkse automatische afschrijving van het lesgeld.
 8. Bij de eerste betaling wordt eenmalig €7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 9. Indien een leerling lessen heeft gevolgd maar niet is ingeschreven en verzuimt te betalen, blijft de lesgeldverplichting van kracht.
 10. Villa Voice behoudt zich het recht voor om lestarieven aan te passen.
 11. Wanneer de automatische afschrijving niet is gelukt, wordt op een later moment de afschrijving automatisch nog eens geprobeerd.
 12. Wanneer de afschrijving na 2 pogingen nog niet is gelukt, vragen wij u de betaling binnen 14 dagen handmatig te voldoen.
 13. Wanneer de betaling na bovengenoemde 14 dagen uit blijft, wordt er €5,- administratie in rekening gebracht. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het bedrag dat nog open staat, en moet binnen 14 dagen betaald worden.
 14. Wanneer de betaling na bovengenoemde 14 dagen uit blijft, wordt de incassering overgedragen naar een incassobureau. De bijkomende kosten van €40,- zijn dan voor rekening van (ouder/verzorger van) de cursist.

Lesuitval

 1. Afmelden voor een van de les kan via info@villavoice.nl of privé aan Roosje via WhatsApp (06-38 32 71 74). Voor individuele lessen geldt, dat deze 24 uur voorafgaand aan de les afgezegd moeten worden. In dat geval wordt de les niet in rekening gebracht en mag op een later moment, indien mogelijk en gewenst, ingehaald worden. Dit moment wordt afgesproken samen met de betreffende docent.
 2. Groepslessen die wegens ziekte van de docent niet door kunnen gaan, worden normaal doorbetaald, met een maximum van twee lessen per seizoen. Meer uitval geeft recht op een evenredige restitutie van betaald lesgeld of een evenredig aantal inhaallessen. In principe wordt er bij ziek of verhinderd zijn van een docent een vervanger geregeld.
 3. Indien een leerling een groepsles mist, is het mogelijk om de les binnen vier weken in te halen bij een groepsles die op een ander moment plaatsvindt. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.

 

Beeldmateriaal en aansprakelijkheid

 1. U kunt wel of geen toestemming geven om beeldmateriaal, waar de leerling op voorkomt, te gebruiken voor promotie uitingen van Villa Voice. Villa Voice houdt rekening met uw recht op privacy.
 2. Villa Voice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, of beschadiging van eigendommen van de leerling. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico.

 

Vakanties

 1. Villa Voice houdt de schoolvakanties van regio Rotterdam aan. Tijdens de vakanties is er geen les. De lessen starten één week na de zomervakantie, dus in de tweede schoolweek.

Opzeggen

 1. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via info@villavoice.nl.
 2. Opzeggen kan na 6 maanden. De opzegtermijn is de lopende maand incl. één maand. Eerder opzeggen is niet mogelijk tenzij er sprake is van een speciale gebeurtenis, bijvoorbeeld verhuizing of langdurige ziekte.

Optredens

 1. Gedurende een zangtermijn vinden er mogelijk meerdere optredens plaats. Leerlingen zijn niet verplicht, maar van harte welkom, om hier aan deel te nemen.
 2. Aan optredens zijn geen extra kosten voor de leerlingen verbonden.
 3. In sommige gevallen zijn er kosten verbonden aan het bezoeken van een optreden van Villa Voice, vanwege de kosten die de locatie en organisatie met zich meebrengen.

Covid-19

 1. Villa Voice hanteert de richtlijnen van het RIVM. Zo blijven onder andere docenten met klachten thuis en geven online les. Van leerlingen/cursisten wordt verwacht dat zij met klachten thuis blijven.
 2. Villa Voice stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele opgedane klachten omtrent Covid-19.