Algemene voorwaarden

Inschrijving en betaling

1. Inschrijven kan gedurende het gehele cursusjaar via www.villavoice.nl. Je betaalt het geplande aantal resterende lessen van de betreffende reeks.

2. Het cursusjaar bestaat uit twee zangtermijnen (september t/m januari en februari t/m juni). De inschrijving wordt aangegaan voor minimaal één termijn.

3. De inschrijving dient iedere termijn opnieuw gedaan te worden. Voor bestaande leerlingen is het mogelijk het ‘snel inschrijven-formulier’ te gebruiken.

4. Leerlingen onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door een ouder/ verzorger.

5. Nieuwe leerlingen voor groepslessen krijgen gelegenheid om één gratis proefles te volgen. Om deel te nemen aan de lessenreeks moet inschrijving plaatsvinden.

6. Nieuwe leerlingen voor individuele lessen krijgen gelegenheid om een proefles te volgen voor een gereduceerd lestarief à €10,- voor 30 min.

7. Het lesgeld moet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald worden op IBAN: NL13 INGB 0004 5426 84 t.n.v. S.R. Slooter o.v.v. het factuurnummer.

8. De factuur wordt verstuurd via de e-mail en kan in één of twee termijnen voldaan worden. Indien er voorkeur is voor twee termijnen, moet dit bij de inschrijving aangegeven worden.

9. Bij betaling in meer dan één termijn worden administratiekosten à €5,00 in rekening gebracht.

10. Indien een leerling lessen heeft gevolgd maar niet is ingeschreven en verzuimt te betalen, blijft de lesgeldverplichting van kracht.

11. Voor leerlingen vanaf 21 jaar is Villa Voice btw-plichtig. De btw is verwerkt in het lesgeld voor 21-plussers.

12. Villa Voice behoudt zich het recht voor om lestarieven aan te passen.

13.Wanneer meerdere leerlingen uit één gezin zijn ingeschreven voor lessen bij Villa Voice, wordt 5% familiekorting op de totale factuur verrekend.

14.Wanneer de factuur niet binnen de aangegeven betalingstermijn wordt betaald volgt een eerste herinnering.

15. Wanneer de eerste herinnering niet binnen de aangegeven betalingstermijn wordt betaald, volgt een tweede herinnering met €5,00 aan extra administratiekosten.

16. Wanneer de tweede herinnering niet binnen de aangegeven betalingstermijn wordt voldaan, volgt een laatste herinnering waarin extra incassokosten van €40,00 voor het incassobureau worden aangekondigd. Dan heeft de betalingsplichtige nog 14 dagen om de factuur te voldoen.

17. Wanneer de betaling na de laatste herinnering niet binnen 14 dagen is voldaan, wordt de factuur uit handen gegeven aan een incassobureau. De €40,00 incasso kosten én eventuele andere bijkomende kosten zijn voor de betalingsplichtige. Lesuitval

18. Afmelden voor de les kan via de mail of privé via WhatsApp.

19. Lessen die wegens ziekte van de docent niet doorgaan, worden normaal doorbetaald, met een maximum van één les per reeks van vijf maanden. Meer uitval geeft recht op een evenredige restitutie van betaald lesgeld of een evenredig aantal inhaallessen.

20. Indien een leerling een groepsles mist, is het mogelijk om de les binnen vier weken in te halen bij een groep op een andere dag van dezelfde cursus. Restitutie van lesgeld is hierbij niet mogelijk.

21. Indien een individuele zang- of muziekles minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd bij de docent, bestaat de mogelijkheid om deze in de loop van de lessenreeks in te halen. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet mogelijk.

Beeldmateriaal en aansprakelijkheid

22. U kunt wel of geen toestemming geven om beeldmateriaal, waar de leerling op voorkomt, te gebruiken voor uitingen op de Facebookpagina en het Instagramaccount van Villa Voice. Villa Voice houdt rekening met uw recht op privacy.

23. Villa Voice kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal, of beschadiging van eigendommen van de leerling. Het betreden van de leslocaties is geheel op eigen risico. Vakanties

24. Villa Voice houdt de schoolvakanties van regio midden aan. Tijdens de vakanties is er geen les. De lessen starten een week na de zomervakantie. De tweede zangtermijn van een schooljaar start in februari.

 

Opzeggen
25. Aan het einde van een termijn vervalt de inschrijving automatisch.

26. Het tussentijds beëindigen is niet mogelijk tenzij er sprake is van een speciale gebeurtenis, bijvoorbeeld verhuizing of langdurige ziekte.

Optredens
27. Gedurende een zangtermijn vinden er mogelijk meerdere optredens plaats. Leerlingen zijn niet verplicht, maar welkom, om hier aan deel te nemen. 28. Aan optredens zijn geen extra kosten voor de leerlingen verbonden.

 

 

Start typing and press Enter to search