Algemene voorwaarden 2023-2024

Inschrijving en betaling

 1. Inschrijven kan gedurende het gehele cursusjaar via info@villavoice.nl
  Betalen start vanaf het moment dat de deelname aan de lessen is gestart.
 2. Het cursusjaar loopt van 28 augustus 2023 tot mei/ juni 2024 (afhankelijk van feestdagen). De inschrijving wordt (wettelijk) aangegaan voor minimaal 6 maanden. Daarna kan er maandelijks opgezegd worden. De opzegtermijn is 1 maand na de bij opzegging al lopende maand.
 3. De inschrijving loopt automatisch door naar een volgend seizoen en dient schriftelijk opgezegd te worden, via info@villavoice.nl. De opzegtermijn is de lopende maand + 1 maand.
 4. Leerlingen onder de 18 jaar kunnen zich alleen laten inschrijven door een ouder of verzorger.
 5. Nieuwe leerlingen voor groepslessen krijgen gelegenheid om een gratis proefles te volgen. Om deel te nemen aan de rest van het seizoen moet vervolgens inschrijving plaatsvinden.
 6. Nieuwe leerlingen voor individuele lessen krijgen gelegenheid om een proefles te volgen voor een gereduceerd lestarief à €10,- voor 30 min. Om deel te nemen aan de rest van het seizoen moet vervolgens inschrijving plaatsvinden.
 7. Bij inschrijving voor groepslessen betaalt men via een inschrijflink de eerste termijn en geeft daarbij direct toestemming voor maandelijkse automatische afschrijving van het lesgeld.
 8. Bij inschrijving voor individuele lessen geeft men toestemming voor maandelijkse afschrijving via incasso voor de afgesproken lessen. De betaling geschiedt voorafgaand aan de lesmaand en de incasso’s worden voor een half jaar maandelijks ingepland.
 9. Bij de eerste betaling van een nieuwe inschrijving wordt eenmalig €7,50 administratiekosten in rekening gebracht.
 10. Indien een leerling lessen heeft gevolgd maar niet is ingeschreven en verzuimt te betalen, blijft de lesgeldverplichting van kracht.
 11. Villa Voice behoudt zich het recht voor om lestarieven te wijzigen.
 12. Wanneer de automatische afschrijving niet is gelukt, wordt op een later moment de afschrijving automatisch nog eens geprobeerd.
 13. Wanneer de afschrijving na 2 pogingen nog niet is gelukt, vragen wij u de betaling binnen 14 dagen handmatig te voldoen.
 14. Wanneer de handmatige betaling na bovengenoemde 14 dagen uitblijft, wordt er €10,- administratiekosten in rekening gebracht. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het bedrag dat nog openstaat, en moet binnen 14 dagen betaald worden.
 15. Wanneer de betaling na bovengenoemde 14 dagen uitblijft, wordt de incassering overgedragen naar een incassobureau. De bijkomende kosten van €40,- zijn dan voor rekening van (ouder/verzorger van) de cursist.

Lesuitval of Afmelden voor een les

 1. Afmelden voor een groepsles kan via info@villavoice.nl of privé aan Roosje via WhatsApp (06-38 32 71 74), dus niet via de groepsapp.
 2. Afmelden voor een individuele of duoles kan via info@villavoice.nl of privé aan Roosje via WhatsApp.
 3. Gemiste groepslessen mogen binnen 4 weken (vakanties niet meegeteld) ingehaald worden bij een andere groep. Neem contact op met Roosje om dit in te plannen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 4. Voor afgezegde individuele lessen blijft betaling verschuldigd. Er mag 1 maal per half seizoen een afgezegde les ingehaald worden. Neem contact op met Roosje om dit in te plannen.
 5. Groepslessen die wegens ziekte van de docent niet door kunnen gaan, worden normaal doorbetaald, met een maximum van 1 les per half seizoen. Meer uitval geeft recht op een evenredige restitutie van betaald lesgeld of een evenredig aantal inhaallessen. In principe wordt er bij ziek of verhinderd zijn van een docent een vervanger geregeld.
 6. Individuele lessen die wegens ziekte van de docent niet door kunnen gaan, worden ingehaald of niet gefactureerd.

Vakanties

 1. Villa Voice houdt de schoolvakanties van regio Rotterdam aan. Tijdens de vakanties zijn er geen lessen. De lessen starten één week na de zomervakantie, dus in de tweede schoolweek.

Opzeggen

 1. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via info@villavoice.nl.
 2. Opzeggen kan na 6 maanden, dit is wettelijk vastgesteld. De opzegtermijn is de lopende maand incl. 1 maand.

Optredens

 1. Gedurende een zangtermijn vinden er mogelijk meerdere optredens plaats. Leerlingen zijn niet verplicht, maar van harte welkom, om hier aan deel te nemen.
 2. Aan optredens zijn over het algemeen geen extra kosten voor de leerlingen verbonden.
 3. In sommige gevallen zijn er kosten verbonden aan het bezoeken van een optreden van Villa Voice.

Aansprakelijkheid

 1. Villa Voice stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade aan meegebrachte eigendommen.