Vanaf 4 (4 en 5 jaar)

Van zingen word je blij! En als je vier jaar bent, kun je daar al heel goed mee beginnen. Op speelse wijze wordt gewerkt aan liedjes leren en bewegen op de muziek. De muzikaliteit en stemgebruik wordt aangewakkerd en het vermogen zich te uiten gestimuleerd. Dat in een veilige en inspirerende omgeving waarin de je zoon of dochter zichzelf kan zijn.

Villa Voice wordt regelmatig benaderd om optredens te verzorgen bij festiviteiten in de stad en eens per half jaar is er een eindpresentatie voor familie en vrienden. Die optredens zijn de kers op de taart, een succeservaring die de kinderen nooit meer vergeten!

Villa Voice Vanaf Vier is een mooie opstap naar het Villa Voice Kinderkoor.

Start: September, instromen gehele seizoen mogelijk

Kosten: €30,- per maand,

Voor alle lessen in Zuid-Holland maken gezinnen met een laag inkomen mogelijk kans op steun van het jeugd-cultuurfonds.